top of page

cookie beleid

Voor meer informatie over cookies in het algemeen verwijs ik graag naar volgende onafhankelijke website: https://www.allaboutcookies.org/verify

 

De cookies die worden gebruikt op mijn website zijn afkomstig van Wix.com en bijhorende business solutions zoals Wix Stores en Wix Bookings. Daarnaast worden er ook cookies gebruikt door derde partijen waar Wix.com mee samen werkt, zoals Google Analytics en Facebook Ads.

 

Voor meer informatie over de cookies van Wix.com: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 

Deze versie van cookie beleid werd gemaakt op 27/11/2021 en kan nog worden veranderd.

bottom of page