top of page

privacy beleid

1. Wie verzamelt de informatie?
  • Annick Van Staey, onder de naam opternieft

  • Koudebeekstraat 10, 2100 Antwerpen - België

  • BE0537.832.732

  • annick@opternieft.be

2. Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

Welke gegevens verzamel ik en op welke manier?

Ik ontvang, verzamel en sla op: alle informatie die jij ingeeft op mijn website of die jij op een andere manier aan mij bezorgt. Daarnaast verzamel ik ook het Internet Protocol (IP) adres dat wordt gebruikt om jouw computer met het internet te verbinden; login; e-mail adres; paswoord; computer en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. Het is mogelijk dat ik software tools gebruik voor het meten en verzamelen van informatie over sessies, inclusief reactie snelheden, duur van websitebezoek, interactie met pagina’s en manieren waarop pagina’s worden verlaten. Ik verzamel ook persoonlijke informatie (zoals naam, email, paswoord en communicatie); betalingsgegevens (zoals kredietkaart informatie); reacties, feedback, reviews, aanbevelingen en persoonlijke profielen.

Dit gebeurt in eerste instantie via mijn website Wix maar ook via emailmarketing, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Analytics en via persoonlijke communicatie over email, WhatsApp, Messenger, video conferences zoals Zoom, WebinarGeek, Whereby, Google Meet en andere soortgelijke kanalen.

Door op deze website te surfen en door bepaalde transacties uit te voeren zoals het inschrijven op mailinglijsten, aankopen van producten of diensten, verzamel ik persoonlijke gegevens zoals naam en emailadres. Die persoonlijke informatie wordt enkel gebruikt voor de doelen die ik in dit privacybeleid vermeld.

Daarnaast worden er via deze website ook cookies verzameld. Hiervoor verwijs ik naar het cookie beleid.

Wat is het doel van die gegevensverzameling?

Kort gezegd verzamel ik al deze informatie voor: marketing, onderzoek, HR-management, aankoop, dienstverlening enzovoort. Zo heb ik bijvoorbeeld namen en e-mailadressen nodig om een nieuwsbrief te kunnen versturen. Om te communiceren met klanten, heb ik contactgegevens nodig. Als je de site wilt verbeteren, heb je informatie nodig over het browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en aantal keren dat er geklikt werd. Om mijn aanbod te verbeteren heb ik reviews en feedback nodig. Om waarde te kunnen blijven leveren moet ik mijn aanbod verkopen en dus ook aan marketing doen.

Wat is de rechtsgrond van de gegevensverzameling?

In navolging van GDPR is deze rechtsgrond van toepassing: om een contract of dienstverlening te kunnen voorbereiden of uitvoeren. Daarnaast doe ik een beroep op de toestemming van de betrokkene. Ik beschik over jouw naam en e-mailadres, omdat je deze bewust hebt ingevuld bij het aanmelden voor mailinglijsten, het downloaden van gratis pdf’s of het inschrijven voor een nieuwsbrief. Of ik heb informatie van jou verkregen voor het uitvoeren van mijn diensten en het aanrekenen hiervan. Informatie over de browser, het type toestel en het IP-adres komen dan weer van cookies, die je als gebruiker moet accepteren wanneer je naar deze website surft.

3. Met wie worden de persoonsgegevens allemaal gedeeld?

Mijn website is hosted op het Wix.com platform. Wix.com voorziet in het online platform waardoor ik mijn diensten kan verkopen. Jouw data wordt opgeslagen via Wix.com data storage, databases en de algemene Wix.com applicaties. Zij slaan jouw data op via beveiligde servers en achter een firewall.

Alle directe betalingen via de website volgen de standaard ingesteld door PCI-DSS managed door de PCI Security Standards Council, wat een joint venture is van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS vereisten verzekeren de beveiligde behandeling van informatie over kredietkaarten.

Ik verwerk jouw gegevens enkel binnen opternieft en op dit moment ben ik een eenmanszaak. Ik werk op dit moment ook niet samen met andere partijen die toegang hebben tot jouw gegevens.

4. Hoe worden de gegevens beschermd?

Ik doe er alles aan om jouw gegevens te beveiligen. Zo is er al melding gemaakt van de Wix.com servers met fire wall. Daarnaast hanteer ik ook betalende anti-virus software op alle apparaten die worden gebruikt om jouw gegevens te verwerken. Ik sla niets locaal op en hou ook geen hard copies bij. Alle back-ups zijn eveneens cloud based en met een fire wall beveiligd.

5. Hoelang worden de gegevens bewaard?

Afhankelijk van het type van data worden er verschillende bewaringstermijnen gehanteerd. Voor betalingen worden de gegevens enkel bewaard zolang deze nodig zijn voor het uitvoeren van de transactie. Naam en emailadres worden bewaard zolang de dienstverlening loopt. Onder dienstverlening wordt verstaan: het uitsturen van marketing campagnes, alle communicatie rond een aangekochte dienst, het opvolgen oftewel de dienst na verkoop. De wettelijk vastgelegde termijnen worden gerespecteerd.

6. Wat zijn de rechten van de gebruikers?

Volgens de GDPR zijn de volgende rechten van toepassing:

1. Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker waarvan ik gegevens verzamel, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij kijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

7. Worden mijn gegevens ook buiten Europa verwerkt?

De verwerking van jouw gegevens gebeurt binnen de Europese gemeenschap. Ik maak gebruik van Wix.com voor hosting van de website. Dit is een bedrijf buiten de EU. Voor meer informatie hierrond verwijs ik naar Wix.com.

8. Wordt er gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

Ik maak geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

9. Toestemming intrekken

Indien je wil dat ik niet langer jouw data verwerk dan kan je mij een email sturen op annick@opternieft.be of je kan mij per post hiervan op de hoogte brengen: Annick Van Staey, Koudebeekstraat 10, 2100 Antwerpen.

10. Vragen of meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie dan kan je mij een email sturen op annick@opternieft.be of gebruik maken van het contactformulier op de website www.opternieft.be

11. Wanneer werd de privacyverklaring voor het laatst herzien?

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 27/11/2021 en heeft versienummer 1. Er kan af en toe iets gewijzigd worden.

bottom of page